Ádám almája, avagy az eredendő bűn

– Mi a helyzet az eredendő bűnnel? Igaz, hogy valaki más hibája miatt mindenki bűnösnek születik? És tényleg elkerülhetetlenül vezekelnem kell csak azért, mert valaki, akit nem is ismertem, nem volt képes megvárni, amíg kinyit a sarki zöldséges és megette a főnök almáját?

Jól látod, pontosabban jól érzed. Valami nem kerek ebben a történetben. Alapvetően félre lett értelmezve egy ősi tanítás, mint oly sok minden másik tanítás is. Ennek alapvetően két oka van. Az ember a tanításokat, a bölcseleteket mindig is szavakon keresztül próbálta tovább adni, az utókorra örökíteni kimondott vagy leírt formában. De a szavak nagyon könnyen félreértelmezhetőek. És általában félre is vannak értelmezve. Hiszen mindenki azt lát bele egy elbeszélésbe, amit az elméje képes abból felfogni, amit képes elképzelni. Nem volt ez máshogyan a duális világ teremtésével sem. A másik probléma a szavakkal, hogy olyan transzcendens dolgokat, fogalmakat, mint pl. a világ teremtése, igen nehéz szavakba önteni. Egészen pontosan lehetetlen. A nem anyagi természetű jelenségeket, úgy, mint a gondolatokat, érzelmeket is nehéz szavakkal tökéletesen átadni. Próbálj meg beszélni a szerelemről! Az érzéseidet is a legtöbb esetben csak nagyon nehezen vagy képes kifejezni. A legtöbbször sehogy sem

A bibliai történetek azért tűnnek sokszor olyan idétlennek, mert az anyag és a forma keretein belül szeretné az elme azokat megérteni. És sok száz év alatt bizony így is lettek lejegyzetelve. De mint az mára már közismert (hála a mai modern tudománynak), a világ nem csak anyagi természetű, formába önthető dolgokból áll. Sőt. Amit anyagként és formaként fogsz fel, azt az öt fizikai érzékszerveiden keresztüli érzékelésnek köszönheti. Pontosabban az ezeken keresztül felfogott jelenségeket tudod csak az elméddel értelmezni. Amit nem látsz, nem hallasz, azzal az elme nem tud foglalkozni, azt nem tudja elemezni, értelmezni, hiszen fel sem fogja. De ma már tudod, mert közvetetten meg tudtad tapasztalni, hogy igen is létezik infravörös fény, röntgen sugárzás, radioaktív sugárzás, stb. Pedig ezeket az energiákat nem tudja érzékelni az öt fizikai érzékszerved. A valóság pedig az, hogy az úgynevezett látható világ a teljes létezésnek bizony csak igen kis hányada.

Nos, ez a helyzet az anyagi, formába öntött világ kialakulásával, a teremtéssel is. Minden anyagi formának energia az alapja. Minden, ami van, energiából születik. Ádám és Éva csak szimbólumok. Nem anyagi testek, pontosabban első lépésben még nem. Az anyagot mindig megelőzi az energia. Az anyag az okozat, az energia az ok. A megértés szempontjából a legjobban akkor jársz, ha próbálsz nem ragaszkodni a formákhoz. Gondolkodj energiában! Az ősi, egységes, mindent átható, semlegesen tökéletes energiából első lépésként létrejött maga a dualitás, létrejöttek az energia pólusok. Az ENERGIÁBÓL létrejött a jin és a jang, az ellentétes, egymást tökéletesen kiegészítő eredendő NŐ (női minőség, női energia) és az eredendő FÉRFI (férfi minőség, férfi energia). Megszületett Ádám és Éva.

Ebben a fázisban még nem beszélhetünk anyagról, így emberi testről sem. De már van dualitás, van női és férfi energia, amik alapját képezik minden anyag és forma létrejöttének. Ami ezek után következett, az már hellyel-közzel ismert a tudományból. Az energia sűrűsödésével tulajdonképpen megjelent az anyag, ami magában hordozta két ellenpólust. Létrejött a tűz és a víz, a hideg és a meleg, a lent és a fent, valamint a hím és a nőstény. Szép lassan kialakult az a formai, anyai valóság, amit látsz és hallasz magad körül. És végső soron az általad evolúciónak nevezet transzmutációs átalakulás eredményeként megjelent a női és a férfi test is.

Persze ezek sem többek, mint szavak. A valóságot csak nagyon leegyszerűsítve tudják bemutatni. De ha nem ragaszkodsz szorosan a szavak értelmezéséhez, ha tudsz gondolkodni a formákon túl, akkor beleszagolhatsz a teljességbe, átérezheted a valóságot, magát a létezést.

No de mi is a helyzet azzal a bizonyos almával? Az alma sem más, mint szimbólum, ami szintén remekül félre lett értelmezve. A bűnhöz nem sok köze van, pontosabban ugyan úgy van köze a bűnhöz, mint a jósághoz. Az alma nem más, mint a dualitás szimbóluma, a választás lehetősége, tulajdonképpen a szabad akarat. Mert bizony a duális világnak a lényege, szépsége és minden csodája abban rejlik, hogy a választás, a sokszínűség, a teremtés lehetőségét kínálja fel minden eges létpillanatban. Így teremti önmagát tovább a dualitás. Ez a dominóelv, ez a pillangó hatás. Ettől lesz az általad felfogott világ oly színes, csodálatosan sokszínű.

Légy hát hálás Istennek, az Univerzumnak, és nem utolsó sorban Ádámnak és Évának, hogy odaadták neked az almát, a szabad akaratot. Az ember a teremtés koronája, vagyis maga a teremtés. Az élet a vászon, az elméd az ecset. Csak rajtad áll, hogy milyen világot festesz.

Részlet a DISkurzus című könyv kéziratából
Földi Gábor

Energia Harmónia kurzus – ENHA tanfolyam >>>