Pillangóhatás

Mi határozza meg döntéseidet? Miért döntesz így vagy úgy? Mi alapján ítélsz meg egy helyzetet, vagy egy másik embert? Honnan tudhatod, hogy helyesen döntesz-e? Mitől válik egy döntés, egy ítélet helyessé vagy helytelenné? Ha egy gyermek életveszélyben lenne, megmentenéd? A következő történet hőse pontosan ilyen döntési helyzetbe került. Döntött, valószínűleg pont úgy, ahogy Te is tetted volna. És a pillangó meglebbentette a szárnyát…

A busz félreállt a hatalmas kávéültetvényt keresztül szelő poros országúton. Az ajtó nyikorogva kinyílt, és egy középkorú nő ordítva, kiabálva tuszkolt le a buszról egy 8 éves forma gyereket. A gyermek remegett a félelemtől és hangosan zokogott. A nő ellökte a busztól és visszaszállt. Az ajtó nyikorogva becsukódott és a busz tovább indult, folytatva útját a poros úton. A földeken dolgozó napszámosok nézték egy darabig a jelenetet, majd tovább folytatták a munkát. Errefelé a 20. század derekán egy kidobott gyermek, egy utcán élő kölyök egyáltalán nem számított különleges történésnek. Kisvártatva egy újabb porfelhő tűnt fel a távolban. Egy teherautó volt. A gyermek tétován, kétségbeesetten totyogott az út egyik oldalán. Ahogy a teherautó nagy sebességgel elporzott mellette, olyan szelet kavart, hogy a kölyök a földre vágódott. Miután a por ismét elült, a napszámosok látták, hogy a gyerek még mindig a földön fekszik.
– Még mindig ott fekszik? Mi van vele? – tette fel a kérdést az egyik napszámos. Vörös kendő volt a nyakába kötve, a fején hatalmas karimájú szalmakalap.
– Talán beverte a fejét az eséstől. – találgatott a mellette kapáló köpcös másik.
– Csak meg kéne nézni! – szólt a kalapos, miközben megforgatta a kendőt a nyakán.
– Hagyd! Mindjárt magához tér. Ha észreveszik, hogy elhagyod a sort, a főnők elveszi egy heti béredet, tudod jól! A sajátjaidra gondolj!
Ebben a pillanatban egy távoli kanyarban megint megjelent egy gomolygó porfelhő. A méreteiből látszott, hogy ez is egy teherautó lehet. A gyermek még mindig ott feküdt az úton keresztbe.
– Te! Ez nem lassít. – mondta a szalmakalapos. A köpcös nem szólt semmit, várakozóan figyelte a porfelhő mozgását.
Ebben a pillanatban a gyerek megmozdult. Lassan felült, és mintha köhintett is volna. Csak ült ott összegörnyedve az úton.
– Mi az úristent csinál ez?! – kiáltott fel a kendős, miközben levette a fejéről a kalapot és vadul integetni kezdett vele. Hangosan kiáltott a kölyöknek, hogy takarodjon onnét!
A teherautó egyáltalán nem lassított. Nem látta a földön ülő kis gyermeket, talán a nagy por miatt.
– El fogja taposni! – ordította kétségbeesetten a kendős, miközben bizonytalanul, idegesen toporgott.
A teherautó alig pár száz méterre lehetett a gyerektől. Az ültetvényen megdermedt a levegő. Mindenki abbahagyta a munkát. A vörös kendős férfi ekkor elhajította a kalapját, és teljes erejéből futni kezdett a gyermek felé.
– Uram segíts! Nem fogja elérni. Elcsapják. – mormogta elcsukló hangon a köpcös.
A férfi rohant, ahogy csak bírt, miközben torkaszakadtából ordított a gyereknek. De az meg sem mozdult, csak ült a földön és nem reagált a körülötte zajló eseményekre.
A teherautó fékezés nélkül közeledett. Úgy tíz méterre lehetett, amikor a férfi odaért az úthoz. A teherautó csak ekkor kezdett el fékezni, meglátva a nagy testű férfit az úton maga előtt. A férfi nem állt meg, átrohanva az úton, futtában megragadta a gyermeket, majd a lendülettől mindketten az út menti árokba zuhantak. A teherautó csak jóval később tudott megállni, hatalmas port felkavarva a levegőbe. A sofőr kiugrott és hátrarohant, hogy megnézze mi történt a férfival és a gyerekkel. Amikor a porfelhő végre elült, a lélegzetüket visszafojtva bámuló emberek és a sofőr megkönnyebbülve látták, hogy a gyermek és a vörös kendős férfi sértetlenül ülnek az út menti árok szélén. A férfi életét kockáztatva az utolsó pillanatban mentette meg a fiú életét.
A gyermeket Pedro Alonso Lópeznek hívták. Felnőtt korában az „Andoki Rém” néven vált ismerté. A pedofil sorozatgyilkos több mint 300, 8 és 12 év közötti kislányt erőszakolt és ölt meg.

Sosem tudhatod, hogy döntéseiddel, tetteiddel valójában mit okozol. Soha nem ismerheted meg az okozatok teljes láncolatát. Jusson ez eszedbe, amikor ítélkezel mások tettei felett! Ítélkezni könnyű, ellenben meglátni a teljes valóságot az élet legnehezebb, de egyben legnemesebb feladata.

Földi Gábor

Mi is valójában az ego? Egy különleges, tapasztalásokkal és élményekkel teli nap, előadásokkal, beszélgetésekkel, és sok-sok gyakorlati mintával, hogy megérthesd önmagad, ráláss a saját korlátaidra, gátlásaidra, elveidre, és megtehesd az első lépéseket önmagad elfogadása felé!
EGO KURZUS >>>