Miért van annyi erőszak a világban?

– Miért van annyi erőszak a világban? Miért erőszakosak az emberek?

Az erőszak nem más, mint a teremtő erő egyfajta megnyilvánulása, csak eltorzult formában. Alapvetően azért torzul el, mert az emberek nem értik ennek az erőnek, ennek az energiának a működését, szabályait. A lehetőség megvan, de nem tudnak vele élni. Csak visszaélni, és így az esetek többségében torzult formában jelenik meg, rombolásban illetve pusztításban.

Az emberiséget jelen pillanatban leginkább a félelem irányítja. A félelem mindig a tudatlanságból ered. Aki nem tud, aki nem ismer, az fél, mert kiszámíthatatlannak érzi az életét. Mindenben veszélyt lát és érez. Tulajdonképpen ez nem más, mint az életösztön, ami életben tart. Az ember egyszerűen fél az ismeretlentől. Mert amit nem ismer, amiről nincs tudása, abban vélelmezheti a veszélyt. Nézd csak meg! Azokban a filmekben, ahol a sztori szerint idegen civilizációk érkeznek a Földre, ezek az idegenek majd minden esetben gonoszak és ellenségesek, akik el akarják pusztítani az emberiséget. De a forgatókönyvet az emberek írják. Tipikus példa az emberiségben kollektívan élő félelemre.

Nos, ha ez a félelem, ez az ösztön elhatalmasodik rajtad, nem marad más csak az állandó rettegés. És aki fél, az folyamatosan mindenben veszélyt lát, ezáltal erőszakossá válik, mint egy sarokba szorított vad. Ezért pusztítanak az emberek, ezért erőszakosak. Abban a tévhitben élnek, hogy el tudják pusztítani a rájuk leselkedő veszélyek forrását. Amikor valaki különböző javak megszerzéséért követ el erőszakot, akkor is csak erről van szó. A birtoklás nyújtotta biztonság téves illúziója az, ami a tett elkövetésére sarkalja az embert. Ez egy ördögi kör. Minél inkább félsz, annál inkább elkezdesz magad körül pusztítani. Minél több pusztítást érzékelsz az életedben, annál inkább félni fogsz. És így tovább. De végső soron ez csak a fejedben létező téves illúzió. Ha ki tudsz lépni ebből a mentális illúzióból, megállíthatod a pusztítást, megszüntetheted az erőszakot az életedben.

És bármilyen furcsa is az elméd számára, bárhogyan is tiltakozik ellene, a félelemre a gyógyír mindig a szeretet. A félelem ellentéte a szeretet. Ahol valódi szeretet van, ott a félelemnek nincs helye. Szeretettel nem csak magadban, hanem ezáltal körülötted, másokban is elindíthatsz olyan folyamatokat, melyek felolvasztják a jeges félelmet.

Ehhez persze előbb fel kell ismerned, meg kell értened a feltétel nélküli szeretet, az egyetlen valódi szeretet mibenlétét.

Részlet a DISkurzus című kéziratból
Földi Gábor

Tudatos érzelem kurzus – Szeretet nap >>>